Działalność DKT

Dolnośląski Klaster Turystyczny (DKT) powstał pod koniec 2012 roku i zrzesza podmioty z sektora MŚP, JST i NGO głównie z branży hotelarsko-turystycznej. Działania Klastra wspierane są w początkowej fazie dzięki realizacji projektu „Dolnośląski Klaster Turystyki – razem dla regionu” dofinansowanego z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach zadania publicznego. Projekt zakłada m.in: zbudowanie strategicznego kierunku rozwoju Klastra w obszarach rozwoju turystyki i promocji regionu oraz pozyskanie nowych partnerów do współpracy.

Dolnośląski Klaster Turystyki jest dobrowolnym porozumieniem jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw, jednostek badawczo-rozwojowych oraz organizacji 
i instytucji wspierających rozwój i propagowanie turystyki na terenie Dolnego Śląska. Siedzibą Klastra jest Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego pełniąca funkcję Koordynatora Klastra. Teren działania to obszar województwa dolnośląskiego w początkowej fazie działalności ukierunkowany na wsparcie regionu świdnicko - wałbrzyskiego.

 • Kreowanie i upowszechnianie wizerunku województwa jako regionu atrakcyjnego turystycznie w kraju i za granicą.
 • Integracja środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym województwa.
 • Zwiększanie liczby turystów odwiedzających województwo.
 • Wzrost wpływów z turystyki.
 • Poprawa infrastruktury turystycznej w województwie.
 • Stworzenie regionalnego systemu informacji turystycznej.
 • Poprawa współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z władzami  regionalnymi.
 • Prowadzenie i organizowanie szkoleń.
 • Podejmowanie inicjatyw służących podnoszeniu jakości świadczonych usług turystycznych.
 • Edukacja w zakresie ochrony środowiska, racjonalnej gospodarki energią (oszczędzania energii), odnawialnych źródeł energii oraz możliwości zastosowania tych rozwiązań w turystyce.
 • Promocja zdrowia (turystyka zdrowotna, promocja sportu i zdrowego trybu życia, integracja osób niepełnosprawnych etc). 
strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl