Aktualności

OD 10 CZERWCA DO 16 GRUDNIA 2013 DOLNOŚLĄSKI KLASTER TURYSTYKI REALIZUJE PROJEKT PT. „DOLNOŚLĄSKI KLASTER TURYSTYKI – RAZEM DLA REGIONU!” W FORMIE ZADANIA PUBLICZNEGO FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH OD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO.

            „Dolnośląski Klaster Turystyki – razem dla regionu!” to projekt, który ma za zadanie zachęcić podmioty z branży turystycznej do współpracy i wspólnego promowania regionu, jego walorów turystycznych, historycznych i krajoznawczych.

            Projekt zakłada m.in. spotkania szkoleniowe ukierunkowane na wewnętrzny rozwój Klastra; spotkania informacyjne dla potencjalnych członków Klastra w wybranych miejscowościach  oraz promocję w regionie jak i na rynku międzynarodowym – niemieckim i czeskim.

 

02.07.2013 – Spotkanie informacyjne - Boleścin, Dom w Ogrodzie „Katarzynka”. Spotkanie dotyczyło przedstawienia celów oraz misji i wizji Klastra, przedstawienia strategii; badania oczekiwań i potrzeb zaproszonych instytucji w kontekście rozwoju i współpracy i budowania powiązań kooperacyjnych; przedstawienia korzyści, jakie można osiągnąć, będąc członkiem Klastra; przedstawienie
i upowszechnianie dobrych praktyk – klastry Dolnego Śląska, klastry w Niemczech i Czechach.

 

28-29.08.2013 - szkolenie nt. Clusteringu. Zakres tematyczny: zjawisko powstawania klastrów i wpływ klastrów na rozwój konkurencyjności; zdefiniowanie mapy kompetencji oraz potrzeb gospodarczych członków Klastra, zidentyfikowanie potencjalnych partnerów gospodarczych i obszarów współpracy; budowanie strategicznego rozwoju klastra w obszarze turystyki, sportu, rekreacji, promocji regionu.

 

17-19.09.2013 – odbyła się wizyta studyjna w woj. pomorskim. Podczas wizyty członkowie DKT mieli możliwość zapoznania się
z funkcjonowaniem klastrów turystycznych działających ww. województwie oraz sposobami pozyskiwania środków finansowych
z różnych źródeł publicznych na przykładzie Stowarzyszenia Turystycznego Kaszuby oraz Stowarzyszenia Turystycznego Sopot. Podczas wizyty mogliśmy zapoznać się również z produktem lokalnym – Nordic Walking, który sukcesywnie będziemy chcieli wprowadzić do naszej oferty.

22.11.2013 – I Misja Gospodarcza - misja gospodarcza była imprezą towarzyszącą Forum Polityczno - Gospodarczemu, odbywającemu się co roku w Krzyżowej. Dzięki temu mogliśmy zaprezentować się szerszej grupie odbiorców.

 

25.11.2013 –Spotkanie informacyjne – Park Technologiczny, Szczawno Zdrój. Spotkanie dotyczyło przedstawienia celów oraz misji i wizji Klastra, przedstawienia strategii; badania oczekiwań i potrzeb zaproszonych instytucji w kontekście rozwoju i współpracy i budowania powiązań kooperacyjnych; przedstawienia korzyści, jakie można osiągnąć, będąc członkiem Klastra; przedstawienie
i upowszechnianie dobrych praktyk – klastry Dolnego Śląska, klastry w Niemczech i Czechach.

 

05.12.2013 – Spotkanie informacyjne podczas 5 Karkonosko-Izerskiego Sejmiku Turystycznego, Hotelu Mercure, Jelenia Góra. Podczas Sejmiku DKT miał możliwość zaprezentowania swoich działań, nawiązać nowe kontakty strategiczne dla rozwoju Klastra oraz promować się w subregionie jeleniogórskim.

 

14-15.12.2013 - II Misja Gospodarcza - odbyła się u Partnera Fundacji Krzyżowa i została zorganizowana przez instytucję Euroschola z Tryńca. Ze strony czeskiej wzięło w niej udział 10 osób, 7 instytucji, ze strony polskiej członkowie klastra oraz zaproszeni goście - Powiat Świdnica i Urząd Gminy Świdnica. Dzięki tej wizycie udało się zaprezentować nasz region wśród instytucji turystycznych w Czechach.

 

07.01.2014 – Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, spotkanie członków Klastra w sprawie określenia planu działania na rok 2014.

 

16.01.2014 – W wyniku prac zespołu ds. rozwoju Klastra, powstała trasa Nordic Walking! Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w tym wydarzeniu. Start godz. 16:00, miejsce: Hotel „Zajazd pod Wierzbą”.

Kliknij aby zobaczyć mapę trasy

07-09.02.2014 – Udział Klastra w Międzynarodowych Targach Turystycznych "MTT Wrocław 2014", Hala Stulecia. Zapraszamy serdecznie!

23.05.2014 - Zapraszamy na spotkanie członków Klastra, miejsce: Fundacja "Krzyżowa" dla Porozumienia Europejskiego, Krzyżowa 7, godz. 11:00. Celem spotkania jest omówienie strategii i działań Dolnośląskiego Klastra Turystyki.

strony internetowe Wałbrzych HM sp. z o.o. www.hm.pl | hosting www.hb.pl